Ewald Paul  13. 1.1857 - 26. 5. 1911

Německý evangelický teolog a vysokoškolský profesor na teologické fakultě v Lipsku.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Paul Hermann August Ewald [on-line], [Citováno 18. 3. 2013]. Dostupné na: http://www.uni-leipzig.de/unigeschichte/professorenkatalog/leipzig/Ewald_806.html


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.