Estienne Robert  1503 - 1559

Také známý jako Robert Stephens byl francouzský tiskař 16. století, který pracoval na zdokonalení Erasmova vydání biblického textu tak, že jednotlivé kapitoly rozčlenil na verše. K tomuto rozdělení došlo v roce 1551 (Nový zákon) a 1555 (Starý zákon).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Robert Estienne [on-line], Poslední aktualizace 14. 7. 2012. [Citováno 8. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Estienne


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.