Ebionité

Jsou podle spisů církevních otců židokřesťanská sekta, která dodržuje židovské zvyky a odmítají Ježíše Krista jako narozeného z panny a vnímají ho jako obyčejného člověka. Členové sekty věřili v rovnost Krista a Satana. Základem jejich učení byla víra v příchod království „dobra“, které završuje zápas dobra a zla. Starověkými autory byli považováni za heretiky.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ebionité [on-line], Poslední aktualizace 1. 2. 2013. [Citováno 18. 2. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ebionité


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.