267. František I.  (Franciscus)

Pochází z pěti dětí, jeho otec byl Ital, který emigroval v r. 1928 z Itálie, v Argentině pracoval jako železniční dělník. Bergolio vystudoval chemicko-průmyslovou školu, poté pracoval jako vyhazovač v nočním baru. Pak vstoupil do jezuitského řádu. Studium filozofie ukončil v r. 1960 a teologii ukončil v r. 1970. Hovoří čtyřmi světovými jazyky. Roku 1969 byl vysvěcen na kněze. Od roku 1973 byl provinciálem jezuitů, od r. 1977 biskupem v Buenos Aires. Od r. 2001 byl kardinálem v San Robertu Bellaminu. Po abdikaci Benedikta XVI. byl zvolen papežem. Od svého zvolení podnes se chová nejednoznačně, koketuje s mohamedány a protestanty, vydává nejednoznačná rozhodnutí jako např. encykliku Amoris Laetitia, provádí čistky mezi svými odpůrci.


Ukončeno 19. 9. 2017

 

Poděkování patří autorům mnoha webů, z kterých bylo čerpáno. Pro veliké množství odkazů bohužel není možné všechny prameny citovat.