203. Urban VI. (Urbanus)

Pocházel z Neapole, vzdělání získal v Avignonu, proslul jako učený, asketický a zbožný mnich. Postrádal ale křesťanskou lásku a vlídnost, byl přirozeně despotický, krutý a nerozvážný. Okamžitě po svém zvolení začal kardinály kritizovat, vyžadoval, aby odmítali dary od světských hodnostářů, nežili v přílišném přepychu. Rychle si získal jejich nepřátelství. Kardinálové proto s podporou francouzského krále prohlásili jeho zvolení za neplatné a zvolili vzdoropapeže Klementa VII. Oba, papež i vzdoropapež, se navzájem exkomunikovali, čímž se potvrdil vznik západního schizmatu. Během pochodu Urban spadl ze svého mezka v Narni a musel se zotavit počátkem října v Římě. Zemřel obklopen všeobecnou nenávistí krátce poté, pravděpodobně na zranění způsobené pádem, ale možná byl otráven.