Felix V. – vzdoropapež

Amadeus VIII., savojský šlechtic se narodil 4. 9. 1383. Amadeus byl zvolen v Basileji jako vzdoropapež Felix V. v opozici vůči papeži Evženu IV. Rezignoval do rukou papeže Mikuláše V. v r. 1449. Vzdoropapež Felix uznal jeho právoplatnost a byl jmenován kardinálem, děkanem kardinálského sboru. Stal se apoštolským vikářem v Savojsku a apoštolským administrátorem ženevského biskupství. Zemřel 7. 1. 1451. Jeho smrtí skončily dějiny protipapežů. Zatím to byl poslední vzdoropapež.