208. Evžen IV. (Eugenius)

Pocházel z bohaté obchodnické rodiny, v mládí vstoupil do řádu augustiniánů. Byl prvním papežem z toho řádu. 31. 5.1433 korunoval v Římě Zikmunda Lucemburského císařem římským. Roku 1434 uprchl před revolucí z Říma, kam se vrátil až v roce 1443. V letech 1433–1435 bylo papeži předloženo několik listů, žádajících potvrzení Čtyř pražských artikulů – článků reformované víry. Roku 1436 byla tato listina potvrzující náboženskou svobodu, zvaná Basilejská kompaktáta vystavena, a podepsal ji papež a císař Zikmund. Po návratu do Říma podporoval umění a spisovatele a staral se ve zvýšené míře o chudé. Na smrtelné posteli kvůli svému bouřlivému pontifikátu litoval, že vůbec někdy opustil svůj klášter.