183. Urban IV.

Urban IV. byl synem ševce v Troyes. Vystudoval teologii a zvykové právo, později byl jmenován arcijáhnem v Lutychu, vykonával funkci papežského legáta Polsku, Prusku a Pomořansku. Jako papež kvůli politickým bojům o moc nikdy nevstoupil do Říma. Na papeže byl vysvěcen ve Viterbu a pontifikát strávil střídavě v Orvietu, Viterbu, Troyes a Perugii, kde také zemřel. V roce 1264 ustanovil Urban IV. svátek Božího těla a pověřil Tomáše Akvinského, aby sestavil příslušné liturgické texty. Jedním z podnětů ustanovení svátku byl zázrak, který se stal 1263 v kostele sv. Kateřiny v Bolsanu. Mši zde slavil pražský kněz Petr, který konal kající pouť do Říma, aby odčinil své pochybnosti o skutečné přítomnosti Krista v pod způsobami chleba a vína. Když pronesl slova proměňování a pozvedl hostii, ta začala krvácet. Kněz Petr ji chtěl ukrýt a zabalil ji do korporálu, na kterém začaly prosakovat krvavé obrysy mužské postavy. Petr se vydal do Orvieta k papeži Urbanovi IV. Ten mu nařídil pokání a slavnostní přenesení relikvie s biskupem do katedrály v Orvietu, kde je korporál trvale vystaven.