173. Urban III. (Urbanus)

Uberto pocházel z pěti dětí. Později se stal arcibiskupem – kardinálem v Miláně. Když Urban III. nastoupil do úřadu papeže, energicky pokračoval ve sporech, které měl Lucius III. s římsko-německým císařem Fridrichem I. Barbarossou, včetně stálého sporu o nástupnictví na územích hraběnky Matyldy Toskánské. Nepřipustil korunovaci syna Fridricha I. Jindřicha italským králem, který byl ženatý s Konstancií, dědičkou Sicilského království. Zatímco Jindřich z jihu spolupracoval s rebelujícím římským senátem, Fridrich I. Barbarossa zablokoval na severu alpské cesty, čímž odřízl papeže, který sídlil ve Veroně. Urban III. reagoval tím, že císaře exkomunikoval, ale obyvatelé Verony se proti tomu vzbouřili, proto papež ustoupil až k Ferraře a cestou zemřel. Urban III. byl prvním papežem, který nikdy nepřišel do Věčného města Říma, a to díky císaři Fridrichu a jeho synovi Jindřichovi.