160. Urban II. (Urbanus)

Pocházel ze šlechtické rodiny. V mládí vstoupil do benediktýnského řádu v Cluny, kde byl později zvolen převorem. Později se stal biskupem kardinálem v Ostii u Říma. Protože Saracéni obsadili Jeruzalém, svolal v r. 1095 na žádost byzantského císaře Alexiose Komnenose 1. křížovou výpravu. Zmobilizoval proti Saracénům Normany, kterým za jejich pomoc udělil území na Sicílii. Obsah této buly o udělení sicilského království byl předmětem sporů mezi Sicílií a papežským státem až do poloviny 19. století, kdy ji zrušil 256. papež, Pius IX.