155. Štěpán X. (IX.), (Stephanus) viz. 92. papež Štěpán II.

Benediktýn, později se stal opatem v klášteru Monte Casino. Na kardinála jej povýšil papež Viktor II., zastával funkci papežského legáta v Konstantinopoli. Po smrti Viktora II. byl zvolen na jeho místo. Měl velké plány na církevní reformy a vyhnání Normanů z Itálie, ale těžce onemocněl a zanedlouho po své volbě umírá.