168. Evžen III. (Eugenius)

Před zvolením za papeže byl prostým cisterciáckým mnichem. Jeho bývalý učitel, Bernard z Clairvaux byl přímo zděšen, že jeho, naprosto neučeného řeholníka, neznalého diplomacie, kardinálové povolali v tak bouřlivé době k nejvyšší církevní hodnosti. Proto jim poslal i vyčítavý dopis. Protože Řím ovládala vzbouřená lůza a šlechta, pobýval ve Francii. Císař Kondrád III. mu slíbil pomoc, aby se mohl navrátit do Říma, ale brzy na to zemřel. S jeho nástupcem, králem Friedrichem Barbarossou uzavřel smlouvu, kterou došlo ke zklidnění poměrů v Římě. Krátce po svém návratu do Itálie papež umírá.