193. Celestin V. (Caelestinus)

Celestin V. byl synem chudého rolníka, stal se poustevníkem na Monte Morrone u města Sulmona. V průběhu let se k němu přidávali další mladíci, tak vznikl poustevnický řád celestinů Fratelli di Sancto Spirito. Pietro byl vyhledáván pro svou moudrost mnoha lidmi. Po smrti Mikuláše IV. se znepřátelené římské rody Colonnů a Orsiniů a vyhnaný sicilský král Karel II. z Anjou nemohli shodnout na novém papeži. Dva roky probíhalo bezúspěšné vyjednávání, až kardinál Latinus Malabranca navrhl na papeže Pietra Angelariho. Soupeřící strany s kandidátem jako neutrální osobou souhlasily a kardinálové jej zvolili papežem. Poselstvo se vydalo za Pietrem na horu Morrone a udivenému poustevníkovi oznámilo, že byl zvolen papežem. Pietro se však dal na útěk, protože oznámení poselstva považoval za ďáblovo pokušení. V době volby mu bylo 80 let. Celestin V. se nikdy se svým jmenováním nesmířil. Úřední záležitosti svěřil třem kardinálům a otevřeně hovořil o své touze vrátit se zpět do poustevny v horách. Zanedlouho rezignoval na svůj úřad. V dějinách církve je to první papež, který dobrovolně abdikoval na svůj úřad. Kardinálové pak na nátlak Karla z Anjou zvolili Benedetta Caetananiho jako Bonifáce VIII. Pietro Angelario se pokoušel uprchnout z Neapole zpět do své poustevny. Nový papež Bonifác VIII. ho však zajal a uvěznil na hradě Fumone u Ferentina v Kampánii. Zde také zemřel – byl zavražděn pravděpodobně svým nástupcem, protože rentgen hrobu odhalil v lebce pohřbeného těla dvaceticentimetrový hřeb.