180. Celestin IV. (Caelestinus)

Jeho několikadenní pontifikát se zapsal do dějin především tím, že byl prvním papežem zvoleným v „konkláve“ – cum clavi – pod klíčem. Po smrti Řehoře IX. mělo nového papeže volit dvanáct kardinálů. Dva z nich však byli zajatci Friedricha II. Zbylí kardinálové se nebyli schopni domluvit na novém papeži, tak je senátor Matteo Rosso uzamknul do polozbořené budovy, kde s nimi zacházel poměrně brutálně. Čím déle trvala volba, tím méně dostávali jídla, až v otřesných hygienických podmínkách jeden kardinál zemřel. Poté kardinálský sbor jednohlasně zvolil Celestýna IV. V předchozím životě se nový papež věnoval mnišskému životu, sepisováním dějin skotského království a kardinálské činnosti při kostele San Marco. Také působil jako biskup v Sabině.