176. Celestin III. (Caelestinus)

Pocházel z patricijské  odiny Orsiniů, a protože byl pouze kardinálem - jáhnem, po svém zvolení za papeže musel být vysvěcen na kněze a o den později na biskupa. Byl zvolen v 85 letech jako „přechodný“ papež, ale dožil se 92 let. Na začátku svého pontifikátu korunoval za císaře Jindřicha VI. Štaufa. I když s ním po celou dobu své vlády soupeřil, nenechal se ani přes svůj pokročilý věk zastrašit, ani ovládnout. Proti Jindřichovi se mimo jiného zastal i anglického krále Richarda I. Lví srdce. Též uznal Řád německých rytířů jako špitální řád. Jindřich VI. začal připravovat novou křížovou výpravu, ale již roku 1197 zemřel. Více jak devadesátiletý Celestýn III. zemřel necelý půlrok po něm.