166. Celestin II. (Caelestinus)

Byl to velmi zbožný a vzdělaný člověk. Papež Honorius II. jej jmenoval r. 1127 - 8 kardinálem jáhnem. Celestin II. se snažil zastavit válku mezi Skotskem a Anglií. Zrušil interdikt nad francouzským králem Ludvíkem VII. Papež Celestin II. zemřel pravděpodobně nepřirozenou smrtí, zřejmě na otravu.