114. Štěpán VII. (VI.)  (Stephanus) viz. 92. papež Štěpán II.

Sesazená císařovna Agiltruda ze Spoleta zasáhla do papežské volby a prosadila svého oblíbence Štěpána. Ten na rozkaz císařovny Agiltrudy a jejího syna, císaře Lamberta II., nechal v lednu 897 exhumovat tělo 112. papeže Formose a postavil ho před soud v Lateránské basilice. Formos byl uznán vinným, veškerá Formosova svěcení byla zneplatněna, byly mu useknuty prsty, kterými žehnal a poštvaný dav hodil jeho tělo do Tibery. Tento soud s mrtvým Formosem vstoupil do dějin jako Synoda mrtvých. Po ukončení soudu odešel Štěpán, Agiltruda a Lambert z Lateránu. Najednou se při nastalém zemětřesení zřítila basilika s velkým rachotem k zemi. Všichni to považovali za Boží trest. Toho využili Formosovi stoupenci a vyvolali povstání. Vtrhli do paláce a zajali papeže Štěpána. Byl sesazen z papežského stolce, uvězněn a odsouzen. Ve vězení byl uškrcen.