111. Štěpán VI. (V.)  (Stephanus) viz. 92. papež Štěpán II.

Na nátlak německých biskupů zakázal v r. 885 slovanskou bohoslužbu, ta mohla být pouze v latině. Musel se bránit útokům východního patriarchy Fotia ohledně jurisdikce papeže nad Východem, díky císaři dosáhl jeho suspendování.