109. Marinus I. (chybně uváděn též jako Martinus II. – Martin II.)

Vzhledem k podobnosti jmen Marinus a Martinus, tak v některých zdrojích došlo k chybné interpretaci a Marinus byl přejmenován na Martinus. (Potom Marinus II. = Martinus III. Z tohoto důvodu v roce 1281 nový papež přijal jméno Martin IV.) Marinus ještě jako biskup z Caere působil i jako biskup misionář v Bulharsku. Byl prvním biskupem po 785 letech, který byl zvolen papežem. V tehdejší době se totiž nepředpokládalo, že by biskup mohl opustit svoji diecézi, proto byl papež volen z kněží nebo jáhnů a na biskupa byl vysvěcen po až svém zvolení.