112. Formosus

Vzdělaný biskup z Porta, misionář v Bulharsku. Angažoval se při pokusu o puč proti papeži Janovi VIII., za což byl exkomunikován. Opustil svou diecézi a utekl do Francie, kde se ukrýval v klášteře St. Germainu a přísahal, že se do Říma už nevrátí. Za papeže Marina byl povolán zpět, rehabilitován a vrátil se do portské diecéze. Po smrti Štěpána VI. (V). byl zvolen papežem. Korunoval císařem Guida (Wida) ze Spoleta, jeho manželku Agiltrudu a jejich syna Lamberta II. Po smrti císaře Guida se v Římě se utvořily dvě strany. Východofrancká (germánská), která byla pro krále Arnulfa Korutanského a Západofrancká, která sympatizovala s císařovnou Agiltrudou. Formos se cítil ohrožen a pozval v roce 896 do Říma Arnulfa, který dobyl Řím a sesadil císařovnu Agiltrudu. Sesazená císařovna je oba dva za to nenáviděla. Papež korunoval Arnulfa Korutanského na římského císaře. Po korunovaci císaře postihla mrtvice a odjel z Itálie. V Římě vypukly nepokoje, při kterých byl papež Formosus uškrcen (otráven?). Větší část obyvatel Říma se postavila na stranu italského krále Lamberta II. ze Spoleta. Nenávist Lamberta ze Spoleta a pozdějšího papeže Štěpána VII. ale šla až za hrob a roku 897 nechali uspořádat soudní proces s mrtvým Formosem, známý jako synoda mrtvých.