98. Štěpán V. (IV.) (Stephanus) viz. 92. papež Štěpán II.

Odcestoval do Francie a 5.10. pomazal v Remeši Ludvíka za císaře, Irmengardu za císařovnu, vyprosil si od nich propuštění politických vyhnanců a vrátil se do Říma. V prosinci ještě uděloval svěcení nových biskupů, kněží a jáhnů.