95. Štěpán IV. (III.) (Stephanus) viz. 92. papež Štěpán II.

Původně benediktýnský mnich, v roce 769 ustanovil, že nikdo z laiků nesmí být papežem, pouze ten, kdo je již jáhnem, nebo knězem.