93. Štěpán III. (II.) (Stephanus) viz. 92. papež Štěpán II.

Dal si jméno i číslo svého předchůdce. Král Franků, Pipin, pomohl ubránit papeži Řím před útoky Langobardů a donutil je vydat území střední Itálie papeži (tzv Pipinova donace = vznik papežského státu). Ten mu za tuto pomoc daroval a nechal odvézt do Francie ostatky sv. Petronily, podle legendy dcery sv. Petra a od této doby byla Francie nazývána „prvorozenou dcerou církve“. Papež Štěpán III. dal zavěsit v římské basilice sv. Vavřince první zvon. Od tohoto papeže je chybné počítání papežů jménem Štěpán, protože Štěpán II. z roku 752 není někdy počítán za papeže. Oficiálně je počítán jako Štěpán III.