92. Štěpán II. (Stephanus)

Byl zvolen za papeže, ale ještě před vysvěcením na biskupa třetí den zemřel. Na jeho hrobě je nápis: HIC EST PAPA STEPHANUS II. (zde je papež Štěpán). V oficiálním seznamu papežů Annuario Pontificio je uveden jako papež na 92. místě. Jeho obraz je mezi portréty papežů v římské basilice sv. Pavla za hradbami. Na barokní desce seznamu papežů v basilice sv. Petra „SUMMI PONTIFICES IN HAC BASILICA SEPVLTI“ (nejvyšší pontifikové v této basilice pohřbeni) jeho jméno není uvedeno, a proto ho někteří dějepisci nepočítají mezi papeže. Jeho pontifikát je první nejkratší v dějinách.