Filip - vzdoropapež

vzdoropapežem od: 31. 7. 768 do: 1. 8. 768, kdy byl sesazen

Když do kláštera sv. Víta odvedli vzdoropapeže Konstantina II, mnich Filip prohlásil, že jej sám sv. Petr zvolil za dalšího papeže. Byl odveden do Lateránské basiliky, kde byl proveden inotrizační obřad. Na čele církve se udržel pouze několik hodin. Během hostiny ho skupina odpůrců langobardského krále vyvedla z Lateránského paláce a vrátila zpět do kláštera.