54. Felix III. (IV.)

(též Felix IV., počítá-li autor při číslování jména též vzdoropapeže Felixe II.) Po smrti papeže Jana I. gótský král Teodorich chtěl, aby se stal Janovým nástupcem. Voliči z duchovenstva, senátu a lidu ho znali jako velmi dobrého kněze a snad proto králi vyhověli a zvolili jej v červnu 526 papežem. Z Felixových listů jsou připomínaná slova, napsaná 3. 2. 528 arelatskému biskupovi Caesariovi: „Žádný laik se nesmí stát knězem bez vyzkoušení a žádný vysvěcený se nesmí vrátit ke světskému životu.“ V Římě usilovaly o moc gótská a byzantská strana, z níž měl papež obavy, aby kvůli její volbě nedošlo k rozkolu, ustanovil v době těžké nemoci krátce před svou smrtí za nástupce Bonifáce, kterému předal papežské pallium.