100. Evžen II. (Eugenius)

Snažil se omezit moc a zasahování italské šlechty do církevních záležitostí. Byl štědrý k chudým, žáci na něho vzpomínali jako na svého otce. Roku 826 svolal synodu, která jednala o církevní kázni, vydal 38 kánonů o dodržování biskupských povinností, o nevzdělanosti kněží, o manželství, o závazcích řeholníků, proti svatokupectví a další rozhodnutí o církevní nápravě.