17. Urban I.  (Urbanus I.)

Údajů o jeho životě je známo velmi málo. Za Urbanova pontifikátu pokračovaly spory se vzdoropapežem Hippolytem, protože Urban I. zastával názory svých předchůdců Zefyrina a Kalixta I. Papež zemřel pravděpodobně mučednickou smrtí. Někteří učenci se domnívají, že hrob nalezený při vykopávkách v Praetextatových katakombách na Via Appia v Římě je hrobem Urbana, biskupa z římského předměstí, který už dříve mohl pokřtít Valeriána a snad být i mučedníkem. Hrob papeže Urbana I. byl prý v papežské kryptě Kalixtových katakomb (přímo naproti). U nejspodnějšího hrobu byl nalezen náhrobní kámen, který sloužíval za oltář a na něm řecký nápis "Oyrbanos" s okrouhlou značkou vysvětlovanou jako biskupská zkratka. Ostatky papeže Urbana byly 20.7. 818 papežem Paskálem I. přeneseny do chrámu sv. Praxedy.