23. Štěpán I.  (Stephanus)

Obrátil na víru mnoho urozených Římanů, odmítl rozhodnutí biskupské synody v Kartágu z r. 256, že: „lidi pokřtěné kacířem je třeba při návratu do církve pokřtít znovu“. V této souvislosti se uvádí jeho památná věta, která se zařadila mezi často citované výroky: „Nihil innoventur, nisi quod traditium est“ (Žádné novoty, držte se tradice) a zřejmě formovala i základní stanovisko církve na několik století dopředu. Zemřel mučednickou smrtí, zavražděn u oltáře při sloužení mše v katakombách.