48. Felix II. (III.)

Pocházel ze senátorské rodiny Aniciů. Za jeho pontifikátu došlo k prvnímu velkému střetu mezi papežem a konstantinopolským patriarchou Akakiem kvůli pokusu byzantských vládnoucích kruhů o smíření s monofyzity. Papež neustoupil a nastal rozkol mezi východní a západní církví, který přes všechna usilovná jednání trval nakonec 35 let. Felix také ustanovil, aby svěcení kostelů vykonávali biskupové, podle středověkého Martyrologia byl jako mučedník svržen z trůnu a tajně zabit za ariánského císaře Konstancia, jako první z papežů pohřbený v basilice sv. Pavla za hradbami se členy své rodiny: s otcem, knězem Felixem, svou manželkou Petronií, synem Gordiánem a jeho dcerami Pavlou a Emiliánou. V kronikách má tento papež číslo III., protože protipapeže Felixe II. (355 – 365) ztotožnili kronikáři se sv. Felixem, který nebyl papež a vložili jeho jméno do některých seznamů papežů (chybné počítání papežů jména Felix 48. a 54). Vzdoropapež Felix (355 – 365) je uváděn bez čísla. Poslední vzdoropapež Felix V. (1439 – 1449) uznal nelegálnost své volby a vzdal se hodnosti a úřadu.