Felix (II.) - vzdoropapež

vzdoropapežem od: 355 do: 358, zemřel: 22. 11. 365

Za papeže byl dosazen římským císařem Constantiusem II. Felix přijal ariány znovu do církve. Roku 358 byl donucen vzdát se úřadu. Bývá uváděn bez čísla. Starověcí kronikáři ztotožnili protipapeže se sv. Felixem, který nebyl papež a vložili jeho jméno do papežského seznamu. Vzniklo tak chybné počítání papežů jména Felix 48. a 54.