26. Felix I.

O papeži Felixovi I. máme jen velmi málo informací. Svolal synodu a vysvětlil nauku o vtělení Božího Syna proti bludům antiochijského biskupa Pavla Samosatského, který učil, že Kristus vyšel z Panny Marie s tělem ihned po andělově zvěstování. Za jeho pontifikátu se rozmáhalo sloužení mší na hrobech zemřelých a docházelo k jejich pověrčivému zbožšťování. Papež ustanovil, že se mše sv. může sloužit jen na hrobech mučedníků. Zemřel pravděpodobně přirozenou smrtí.