Eulalius - vzdoropapež

vzdoropapežem od: 418 do: 419, zemřel: 423 v Kampánii

Po smrti papeže Zosima roku 418 došlo v Římě k dvojí volbě, jáhni vybrali jako protipaže arcijáhna Eulalia. Císař Honorius svolal do Ravenny synodu, aby rozhodla o platnosti obou voleb, ale Eulalius se na ni nedostavil; táhl na Řím, aby ozbrojenou silou obsadil Laterán. Roku 419 byl z Říma vyhnán. Císař se rozhodl 3. dubna 419 pro Bonifáce; tak je Eulalius započten mezi vzdoropapeže. Podle údajů Liber Pontificalis zemřel roku 423 jako biskup v Kampánii.