13. Eleutherus  (Eletherius)

Za jeho pontifikátu prožívala církev v Římě relativně klidné období. Za pontifikátu papeže Eletherusa byl řešen postoj církve k montanismu, který byl církví odmítnut. Potvrdilo se, že církev má jasně definovanou hierarchickou strukturu, v čele s papežem jako arbiterem v otázkách etiky a víry. Eleutherius patrně také s definitivní platností zavrhl v křesťanských domácnostech židovské zvyky čistých a nečistých pokrmů.