5. Evaristus  (Evaristós)

Raně křesťanské zdroje nám nenabízejí žádné autentické údaje o jeho životě. V knize papežů „Liber Pontificalis“ se uvádí, že pocházel z řecké rodiny a byl synem řeckého Žida z Betléma. Připisuje se mu nařízení, aby nejen v Římě, ale v každém biskupském sídle bylo sedm jáhnů. Dále údajně z jeho rozhodnutí pochází i to, že sňatky mají být veřejně posvěcovány knězem. Zemřel mučednickou smrtí.