43. Celestýn I. (Celestinus)

Celý pontifikát bojoval proti pelagianismu, později i nestoriánství. V jednom z listů vytýká biskupům v Provenci, že se odlišují oděvem od ostatních lidí: „biskup se má odlišovat zbožností a ctnostmi, ne oděvem“. Za jeho pontifikátu začala christianizace Irska. . V r. 431 svolal do Efezu koncil, který prohlásil jednotu božské a lidské přirozenosti Krista – Bohočlověka a prohlásil, že Matka Kristova je Bohorodička, proti učení cařihradského patriarchy Nestoria, který tvrdil, že Kristus má pouze jednu přirozenost (monofysitismus).