Croix (de Ste ) Geoffrey Ernest Maurice  8. 2. 1910 – 5. 2. 2000

de Ste Croix se narodil v Macau, vzdělání získal na Clifton College v Bristolu. Po skončení II. světové války získal vzdělání na College univerzitě v Londýně. Byl zastáncem marxistické poznávací metody. Sám sebe popisoval jako zdvořile militantního ateistu.Croix se zabýval historií, problematikou pronásledování křesťanů za císaře Trajána aDiokleciána. Měl atypické názory a specifický výklad dějin. Dle jeho názoru Bůh Syn – Ježíš byl v pořádku, Bůh Otec byl naopak strašný.

>Myšlenky převzaty a uspořádány z:

G. E. M. de Ste. Croix [on-line], Poslední aktualizace 20. 1. 2014. [Citováno 2. 4. 2014]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/G._E._M._de_Ste._Croix


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.