Cerintus  (Kerinthos)  2.stol.

Byl Řek, místo narození, ani úmrtí není známo. Vzdělání získal pravděpodobně v Alexandrii. Vše, co o něm víme, pochází ze spisů jeho teologických odpůrců. Např. z díla Adversus haereses od Ireneje z r. cca170. V tomto díle Irenej vyvracel jeho gnostické učení. Cerint učil, že svět nebyl stvořen Bohem, ale Silou (andělem) daleko od něho vzdálenou. Jejím darem je i Zákon a Proroci. Kristus byl od Nejvyššího Boha seslán na svět, aby ho zachránil. Moudrý člověk Ježíš byl normálně zrozen svým pozemským rodičům, Josefovi a Marii. Seslaný Kristus do něho vstoupil při křtu v podobě holubice. Pak mohl Ježíš dělat mocné skutky. Ježíš trpěl a byl ukřižován, ale dřív než zemřel, se Kristus od něho zase oddělil a nechal člověka Ježíše jeho vlastnímu osudu. Ježíš tedy není Kristus.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Cerinthus [on-line], Poslední aktualizace 16. 2. 2014. [Citováno 25. 3. 2014]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Cerinthus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.