Cyril Alexandrijský cca 376 - 27. 6. 444

Narodil se kolem roku 370. Zprvu žil jako mnich, ale po smrti svého strýce se stal jeho nástupcem na stolci alexandrijského patriarchy. Proti konstantinopolskému patriarchovi Nestoriovi hájil učení, že Kristus je pravý Bůh i pravý člověk v jedné osobě a jeho matka Panna Maria je tedy Matkou Boží. Měl také hlavní podíl na odsouzení nestoriánského bludu na všeobecném sněmu v Efesu (431). Byl jedním z největších teologů a exegetů křesťanského Východu. Bojoval proti bludům a za vyhlazení pohanství s nezkrotnou prudkostí a všemi prostředky, takže mu to někteří jeho současníci vyčítali. Zemřel 27. června 444 v Alexandrii.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Cyril Alexandrijský [on-line] [Citováno 12. 7. 2013]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/cyril-alexandrijsky/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.