Cizoložství

je obecně definováno jako pohlavní styk vdané ženy s někým jiným, než jejím zákonným manželem. Méně často je takto vnímán pohlavní styk ženatého muže s někým jiným než zákonnou manželkou. Častějším výrazem sdružujícím obě varianty a též aplikovaným na jiné trvalé mimomanželské vztahy je nevěra.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Cizoložství [on-line], Poslední aktualizace 13. 6. 2011. [Citováno 15. 7. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Cizoložství


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.