Církev západní

označuje církve, které mají své kořeny v západní části římské říše, tj. dnes dohromady římskokatolickou církev a protestantské církve. Tohoto pojmu se užívá pro odlišení těchto církví od východních církví. O západní církvi jako takové se hovoří i před rokem 1054, avšak v té době (tj. 1. tisíciletí) existovalo mezi západní a východní církví (tj. dnešními pravoslavnými) církevní společenství, tj. jednota. Dnes se už nejedná o striktní zeměpisné rozlišení, neboť západní církve působí na tradičně „východním“ území a naopak.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Západní církev [on-line], Poslední aktualizace 11. 5. 2012. [Citováno 4. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Západní_církev


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.