Celsus  2. stol.

(Kelzos), antický filozof píšící řecky, představitel tzv. středního platonismu, pronikavý kritik křesťanského náboženství. Obsah Celsova spisu Alethés lógos (Pravdivý rozum, napsáno cca r. 178) je znám z polemiky, kterou s ním vedl křesťanský myslitel Origenes.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Celsus [on-line], [Citováno 30. 1. 2013] Dostupné na: http://encyklopedie.vseved.cz/Celsus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.