Caesar Gaius Julius  100 - 44 př. Kr.

Římský politik, vojevůdce a spisovatel. Svými příbuzenskými svazky byl spojen s populáry (Mariem a Cinnou), o které se zprvu opíral. Roku 60 př. Kr. uzavřel triumvirát s Pompeiem a Crassem, což mu umožnilo v roce 58 př. Kr. získat velení nad vojskem v Galii. V letech 58 - 51 př. Kr. dobyl Galii zaalpskou. Rozchod s Pompeiem vedl roku 49 př. Kr. k občanské. válce. Roku 48 př. Kr. porazil Pompeia u Farsalu, roku 47 př. Kr. pontského krále Farnaka, roku 45 př. Kr. Pompeiovy syny v Hispánii. Při reorganizaci říše mj. roku 46 př. Kr. reformoval kalendář. Byl ubodán senátory z okruhu optimátské opozice. Byl vynikající řečník a spisovatel. Nejdůležitější spisy jsou Zápisky o válce galské a Zápisky o válce občanské.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Caesar Gaius [on-line], [Citováno 7. 3. 2012] Dostupné na: http://encyklopedie.vseved.cz/Caesar+Gaius


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.