Quadratus  ? - 129

Byl Řek, mučedník a obránce víry. Od r. 125 do r. 129 byl biskupem v Aténách. Je známý díky své apologii – obraně křesťanství (apologie měly téměř vždy podobu výzvy k vládci nebo podobu nabádání nevěřících). Tato Apologie reaguje na situaci, kdy ještě žijí lidé, které uzdravil Ježíš Kristus. Právě tito uzdravení mohou podle Quadrata svědčit o Kristu a jeho díle a jsou tím důkazem pravdivosti křesťanské víry. Kolem r. 125 tuto Apologii předal císaři Hadriánovi. Dílo se nedochovalo, známe pouze zlomky z citací v dílech Eusebia.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Quadratus [on-line], [Citováno 19. 3. 2014]. Dostupné na: http://www.katopedia.cz/index.php?title=Quadratus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.