Bódhisattva

Buddhistický termín, který je různě interpretován a obecně lze říci, že znamená toho, kdo dosáhl stavu předcházejícího stavu buddhy a dále usiluje o probuzení.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Bódhisattva [on-line] [Citováno 12. 4. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bódhisattva


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.