Arabská guma

Je pryskyřice (klej) získávaná z mízy některých druhů akácií (akácie senegalská Acacia senegal a akácie arabská Acacia seyal), které rostou v Severní Africe. Jejím hlavním producentem je Súdán. Velkého významu má i v současném potravinářství a lékařství. Jde o dobře stravitelnou směs sacharidů a glykoproteinů, která se používá v potravinářství jako stabilizátor (E 414). Rovněž se využívá v lékařství a jako lepidlo.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Arabská guma [on-line], Poslední aktualizace 24. 11. 2012 . [Citováno 29. 11. 2012]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Arabská_guma


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.

Je jeden ze semitských jazyků. V staré formě (staroaramejština) byla asi v 12. st. př. Kr. používána kočovnými Aramejci. V 6. - 5. st. př. Kr. se stala úředním jazykem perské říše. Svého času to byl velice významný jazyk, nejen na Blízkém východě. V aramejštině jsou psány některé části Bible, aramejsky mluvil Ježíš Kristus. Užívalo se ho k významným mezinárodním obchodům (podobně jako latiny či hebrejštiny) a k náboženským obřadům. Aramejština také přispěla k zániku staré hebrejštiny, kterou zcela nahradila. Později však začala upadat a byla stále více nahrazována okolními jazyky (arabštinou a perštinou), až v období středověku téměř vymizela. Dodnes jí však hovoří asi půl milionuobyvatel v několika oblastech Sýrie a severního Iráku. Aramejština se dnes nazývá syrština nebo asyrština.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Armejština [on-line], Poslední aktualizace 10. 11. 2012 . [Citováno 2. 12. 2012]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Aramejština


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.